rozpo1


OGŁOSZENIE

Informuję Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, że oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym rozpoczną pracę 1 września 2017 r. od godz. 700 - 1600.

Dzieci proszę przyprowadzać zgodnie z zadeklarowanymi w kartach zapisu godzinami pobytu. Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych grup będą wywieszone przy drzwiach do sal oddziałów przedszkolnych.

Zebranie informacyjne z Rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz.1630.

Małgorzata Stanisz-Krupa

Dyrektor szkoły

 

OGŁOSZENIE

Informuję, że inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) w szkole o godz. 900.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie 4 września 2017 r. w kościele parafialnym o godz. 800 dla uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych (II i III).

Zapraszam uczniów i rodziców.

Odjazdy autobusów dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum z przystanku przy szkole o godzinie 1015.

Małgorzata Stanisz-Krupa

Dyrektor szkoły