Zajęcia edukacyjne Nauczyciel Dzień tygodnia lekcja
Kółko języka polskiego  Magdalena świerczyńska środa  8
Kółko matematyczne Lucyna Siemińska piątek 7
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Iwona Hadała czwartek 6
Zajęcia artystyczne Iwona Hadała wtorek 6
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Mariola Janowska wtorek 5
Zajęcia z uczniem zdolnym Mariola Janowska czwartek 6
Zajęcia dydaktyczno wyrówanwcze Bożena Lajdanowicz wtorek 6
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Bożena Szczepaniak czwartek
Kółko języka polskiego Bożena Szczepaniak piątek 6
Kółko matematyczne Agnieszka Mezglewska piątek 7
Kółko przyrodnicze Agnieszka Przybyłowska czwartek 7
Kółko wokalno - teatralne Renata Leśniak wtorek 7 i 8
Kółko języka angielskiego Elżbieta Kandefer czwartek 7
Kółko informatyczne Barbara Słaby czwartek 6
Kółko teatralno - misyjne s. Lidia Bochniak poniedziałek 8
Nauka gry na gitarze s. Lidai Bochniak piątek 7
Szkolne Koło Sportowe Maciej Ślączka poniedziałek 8
Kółko czytelnicze Beata Iwanicka środa 6
Kółko plastyczne Beata Dębiec poniedziałek 7