I semestr  03.09.2018 - 18.01.2019  
 
II semestr  21.01.2019 - 21.06.2019  
 
Przerwy świąteczne:  
zimowa  23.12.2018 - 31.12.2018  
wiosenna 18.04.2019 - 23.04.2019  
 
Ferie zimowe  11.02.2019 - 24.02.2019  
 
Egzamin ósmoklasisty:  
 język polski  15.04.2019  
matematyka   16.04.2019  
język obcy   17.04.2019
 

  
 
 
 
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz roku szkolnego 2017/2018, gif