Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Miejscu Podstawowym

Przewodniczący : Andrzej Galej-Rodzinka
Zastępca przewodniczącego: Ewelina Gosztyła 
Sekretarz: Anna Turek Sechman
Skarbnik: Bogumiła Dymek - Urynowicz
 
Składka na Radę Rodziców 30 zł 
Termin złożenia składki: 31  październik 2017