Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym

Przewodniczący : Andrzej Galej-Rodzinka
Zastępca przewodniczącego: Aneta Węgrzyn
Sekretarz: Zyta Zygmunt - Albrycht
Skarbnik: Bogumiła Dymek - Urynowicz
 
Składka na Radę Rodziców 30 zł