Terminy spotkań z Rodzicami

Data Tematyka
30-08-2018 r. Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych, wybory do oddziałowych Rad Rodziców.
19-09-2018 r. Przedstawienie informacji związanych z nowym rokiem szkolnym. System oceniania, statut szkoły, informacje związane z działalnością w roku szkolnym 2018/2019, wybory rodziców do Rady Rodziców.
25-10-2018 r.  Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. 
12-12-2018 r. Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Przekazanie rodzicom informacji o grożących ocenach niedostatecznych.
23-01-2019 r. Wywiadówka - podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres roku szkolnego 2018/2019.
19-03-2019 r. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Dla rodziców uczniów klasy ósmej i III gimnazjalnej – spotkanie na temat procedury przeprowadzania egzaminu. 
14-05-2019 r.  Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Przekazanie rodzicom informacji o grożących rocznych ocenach niedostatecznych.