autorytet

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" – to nazwa ogólnopolskiej akcji profilaktyczno – edukacyjnej, w której uczestniczy również nasza szkoła. Organizatorem akcji jest Fundacja Archezja, a program współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
W ramach realizowanych działań uczniowie kl. IV -VIII uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę – p. Lucynę Kandefer. Zajęcia prowadzone były aktywnymi metodami z wykorzystaniem kart edukacyjnych, filmu. Uczniowie m.in. poszukiwali odpowiedzi na pytania jakimi cechami obdarzona jest osoba, którą możemy określić mianem autorytetu, kto dla mnie jest autorytetem? Mocno było podkreślane znaczenie autorytetu w życiu każdego człowieka – Autorytet to skarb – kiedy go znajdziemy, nasze życie stanie się lepsze, a my będziemy mądrzejsi. Cieszy fakt, że dla większości uczniów autorytetem są Rodzice. Efektem prowadzonych zajęć są plakaty, które zostaną umieszczone na gazetce dla Rodziców. Uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursie – „Przeprowadź wywiad ze swoim mistrzem”. Dodatkowo uczniowie w ramach projektu wypełniali elektronicznie ankietę. Działania te koordynowała nauczycielka p. Barbara Słaby. Wyniki ankiety posłużą nam później do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.