bib

Ostatnim zadaniem, które realizowaliśmy w szkole, w związku z projektem: "Tydzień dla Niepodległej" było patriotyczne spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym. Wzięło w nim udział 17 uczniów. W wieczornej scenerii, bo spotkanie trwało od 17:00 do 20:00, obejrzeliśmy film, śpiewaliśmy patriotyczne pieśń i braliśmy udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez panie bibliotekarki. Czas upłynął nam w miłej atmosferze, a dla uczestników przygotowany został słodki poczęstunek.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Gminna Biblioteką Publiczna w Miejscu Piastowym i towarzyszeniem "MY".