pl

8 listopada w Sali Domu Ludowego w Zalesiu obyło się podsumowanie Gminnego Plastycznego Konkursu
"Niepodległość na obrazku - prace dzieci na 100 - lecie odzyskania niepodległości".
W konkursie tym wzięli udział uczniowie klas I - II :
Aleksandra Świdrak, Grzegorz Bara, Mateusz Kolanko i to właśnie Mateusz zajął zaszczytne pierwsze miejsce.
Gratulujemy zwycięzcy i wszystkim pozostałym uczestnikom.