W naszej szkole zakończyła się akcja pod hasłem „Góra grosza”, której organizatorem był Samorząd szkolny. Głównym celem tej akcji jest pomoc i zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka.

Podczas akcji zbierane były monety groszowe (od 1 gr. do 50 gr. lub nawet 1zł).

Najważniejszym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie

W tym roku szkolnym zebraliśmy łącznie 428,45zł

Klasa I zebrała: 96zł

Klasa III a zebrała: 34,14zł

Klasa III b zebrała: 33,74zł

Klasa IV a zebrała: 165,71zł

Klasa IV b zebrała: 63,58zł

Klasa V zebrała: 18,39zł

Klasa VI zebrała: 16,89zł

Wszystkim bardzo dziękujemy z przyłączenie się do akcji.

Samorząd Szkolny