000301055 stycznia w naszej szkole odbyło się podsumowanie rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej”, w ramach którego uczniowie z klasy IVb i V wzięli udział   w warsztatach teatralnych. W trakcie zajęć uczyli się gry aktorskiej, przygotowali również kostiumyi dekoracje.Efektem ich pracy była prezentacja na szkolnej scenie pouczającej inscenizacji pt. ,,Planeta Nadzieja”, opartej na kanwie lektury ,,Mały Książę”. Główny bohater,wędrując po różnych planetach w poszukiwaniu szczęściai przyjaciół,napotkał na swojej drodze zagrożenia takie jak: papierosy, alkohol, narkotyki, uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego. Mały Książę uświadomił widzom, że kluczem do szczęśliwego życia nie są używki, ale szacunek, przyjaźń i miłość.Wszystkim przedstawienie bardzo się podobało.

Miłym akcentem na zakończenie projektu był słodki poczęstunek dla aktorów oraz całej zgromadzonej widowni.

Dzięki projektowi uczniowie mogli pożytecznie i bezpiecznie wykorzystać swój wolny czas, rozwijać zainteresowania, odkryć zdolności aktorskie, wokalne i plastyczne, a szkoła wzbogaciła się o piękne  kostiumy teatralne oraz elementy do dekoracji. Opiekę nad realizacją projektu sprawowały panie Beata Iwanicka oraz Magdalena Świerczyńska.