STATUT SZKOŁY z dnia 28 listopada 2017

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA W:

1. KLASACH IV - VI:

2. KLASACH I - III:

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI