Znalezione obrazy dla zapytania samorząd szkolny, gif

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący: Tomasz Stępkowicz kl.VI

Zastępca: Emilia Lorenc kl.VI

Skarbnik: Weronika Nowak kl. VI

                                             Sekretarz: Maciej Węgrzyn kl.V

Wybrano również dwie sekcje: techniczną i plastyczną , które będą wspierać działania Samorządu Uczniowskiego.

W skład sekcji technicznej, która będzie zajmować się obsługą sprzętu muzycznego na dyskotekach i uroczystościach szkolnych weszli:

Sekcja plastyczna będzie sprawować opiekę nad gazetką samorządową oraz oprawą plastyczną. W skład sekcji weszły:

Funkcję opiekunów Samorządu Uczniowskiego sprawują Panie: Lidia Skotnicka i Bożena Lajdanowicz.