W podziękowaniu za wsparcie projektów językowych nasza szkoła przyznała

Panu Pawłowi Malinowskiemu – Prezesowi Firmy PROFBUD tytuł Przyjaciela Szkoły.

podziekowanie22 podziekowanie11