Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej i uczniowie, którzy do niej uczęszczali, mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Oto niektóre z nich:

2011/2012

Etap wojewódzki:

 • laureat Konkursu Matematycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Rafał Kilar, kl. VI

 


 

2010/2011

Etap wojewódzki

 • finalista Konkursu Matematycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Rafał Kilar, kl. V
 • finalista konkursu Biblijnego - Rafał Kilar, kl. V
 • finalistka konkursu Biblijnego - Anna Szczurek
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Świetlic Szkolnych "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna" - Wiktoria Szczepanik, kl. III
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "RYMUJEMY - ŚWIETLICĘ OPISUJEMY", Turek Oliwia
 • wyróżnienie dla gazetki szkolnej w V Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych

 


 

2009/2010

Etap wojewódzki

 • finalistka konkursu „Ochrona środowiska a zdrowie człowieka”  - Justyna Rymar, kl. VI b

Etap powiatowy

 • I miejsce w konkursie plastycznym pt. "Zapobiegajmy pożarom" (Ewelina Ciela, kl. V)

 


2008/2009

Etap ogólnopolski
 • I miejsce w konkursie plastycznym pt. "Zapobiegajmy pożarom" (Kinga Chrzan, kl. Vb)
 • 14 miejsce w konkursie wiedzy matematycznej Multitest 2008 (Karol Borek, kl Va)

W poprzednich latach:
Etap ogólnopolski

 • I i II miejsce za zielnik, dwukrotnie trzecie w konkursie literackim, wyróżnienie w plastycznym, fotograficznym, za monitoring środowiska w ramach programu "Czysta Wis?? i Rzeki Przymorza"
 • Wyróżnienia: w konkursie komputerowym "Europa w Szkole", w konkursie dziennikarskim "Tu lubią być", w konkursie "Jezus, Maryja i Przyjaciele"
 • Dwa wyróżnienia w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKOPLANETA”.
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Etap wojewódzki


 • 21 laureatów i ośmiu finalistów konkursów przedmiotowych z historii, biologii, fizyki, chemii, języka niemieckiego
 • laureat Konkursu Pożarniczego
 • I miejsce w  woj. i 61 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie English ACE 2003r.
 • I miejsce w  w konkursie dziennikarskim na wydanie specjalne gazetki szkolnej "moja miejscowość jest niezwykła".
 • II miejsce i 3 wyróżnienia w konkursie "B?d? widoczny na drodze"
 • Dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsce  w okręgowych konkursach organizowanych przez Zarząd Oddziału Krośnieńskiego LOP.
 • Dwa wyróżnienia  w okręgowych konkursach organizowanych przez Zarząd Oddziału Krośnieńskiego LOP.


Sukcesy sportowe

 • V miejsce – w II Ogólnopolskim Gwiazdkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
 • II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Klas Specjalnych- Euroregion Karpacki
 • III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej-akcja "Brazylia"
 • III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej chłopców
 • I, II i III (dwukrotnie) miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłkarski im. Marka Wielgusa dziewcząt
 • Wyróżnienie-Spławikowe Zawody Wędkarskie
 • Punktowane miejsca w powiecie: mini piłka siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, piłka nożna dziewcząt.

Sprawdzian po szkole podstawowej

W sprawdzianie po szóstej klasie nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki. Przez ostatnie dwa lata średnia liczba punktów za poszczególne umiejętności była wyższa niż w OKE i województwie, a w gminie najwyższa. W bieżącym roku szkolnym aż 50% uczniów otrzymało wynik bardzo wysoki i najwyższy, uczniów tym trzech uzyskało maksymalny wynik.


Inne sukcesy

 • Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą” i „Spring Day”.
 • W roku szkolnym 2003/04 szkoła otrzymała dotację w wysokości 15 000 zł. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt komputerowy, ponadto szkoła, we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, była organizatorem kursu komputerowego i agroturystycznego dla mieszkańców wsi i okolicznych wiosek.
 • Jako „Szkoła z klasą”, otrzymała w roku szkolnym 2004/05 grant na realizację zajęć pozalekcyjnych w wysokości 1 500 zł.
 • I miejsce- na plakat Wojewódzkiej Olimpiady Sportowej Klas Specjalnych
 • Liczne czo?owe miejsca i wyróżnienia w konkursach: recytatorskich, plastycznych, fotograficznych, wiedzy o samorządzie terytorialnym, wiedzy o ruchu drogowym i Unii Europejskiej, Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- organizowanych na szczeblu powiatu i gminy.


Osiągnięcia nauczycieli

Spośród dwudziestu nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole czterech nauczycieli otrzymało Medal KEN, jeden dwukrotnie Nagrodę Ministra, dwóch Nagrodę Kuratora, ośmiu Nagrodę Wójta. Siedmiokrotnie nauczyciele byli nagradzani w Promocji Wybitnych Nauczycieli Gminy Miejsce Piastowe. Na dwudziestu zatrudnionych nauczycieli, trzynastu to nauczyciele dyplomowani, a dwóch jest ekspertami ministerialnymi ds. awansu zawodowego, a trzech egzaminatorem OKE..