Wykaz nauczycieli

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
Małgorzata Stanisz-Krupa dyrektor, matematyka
Anna Patla wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, pedagog
S. Lidia Bochniak religia
Bogusława Boruta edukacja wczesnoszkolna
Renata Dąbrowska edukacja wczesnoszkolna
Beata Dębiec plastyka
Elżbieta Gosztyła język polski
Marzena Gurgacz religia, edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Habrat logopeda, edukacja wczesnoszkolna
Iwona Hadała edukacja wczesnoszkolna
Beata Iwanicka biblioteka, język polski
Mariola Janowska edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Kandefer język angielski
Lucyna Kandefer historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Kucharska edukacja wczesnoszkolna
Bożena Lajdanowicz edukacja wczesnoszkolna
Renata Leśniak muzyka, wychowanie fizyczne
Agnieszka Mezglewska fizyka, matematyka, informatyka
Monika Pietruś świetlica
Agnieszka Przybyłowska biologia, przyroda, chemia
Katarzyna Rąpała plastyka
Ks. Marek Serwatka religia
Lucyna Siemińska matematyka
Lidia Skotnicka język niemiecki, język angielski
Barbara Słaby informatyka, technika, geografia
Anna Such edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Bożena Szczepaniak historia, język polski
Maciej Ślączka wychowanie fizyczne
Magdalena Świerczyńska język polski
Anna Wołowik edukacja wczesnoszkolna
Piotr Zajdel wychowanie fizyczne

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dyrekcja i nauczyciele, gif