mgr Małgorzata Stanisz-Krupa – dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczyciel matematyki
mgr Anna Patla - wicedyrektor, pedagog szkolnyOddziały przedszkolne

mgr Bogusława Boruta - wychowanie przedszkolne
mgr Renata Dąbrowska - wychowanie przedszkolne
mgr Marzena Gurgacz - wychowanie przedszkolne
mgr Jadwiga Habrat - zajęcia logopedyczne
mgr Ewa Kucharska - wychowanie przedszkolne
mgr Anna Such - wychowanie przedszkolne

Szkoła Podstawowa
mgr Mariola Janowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr siostra Mariola Lidia Bochniak - nauczyciel religii
mgr Beata Dębiec - nauczyciel plastyki
mgr Iwona Hadała - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Iwanicka - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel j. polskiego
mgr Elżbieta Kandefer - nauczyciel j. angielskiego
mgr Renata Leśniak - nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego
mgr Bożena Lajdanowicz - edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Mezglewska - nauczyciel matematyki
mgr Monika Pietruś -  nauczyciel świetlicy
ks. mgr Marek Serwatka - nauczyciel religii
mgr Barbara Słaby - nauczyciel informatyki i zajęć technicznych
mgr Lidia Skotnicka - nauczyciel j. angielskiego
mgr Anna Such - nauczyciel j. angielskiego
mgr Agnieszka Przybyłowska - nauczyciel przyrody
mgr Lucyna Siemińska - matematyka
mgr Bożena Szczepaniak - nauczyciel j. polskiego i historii
mgr Maciej Ślączka - wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Świerczyńska - j. polski
Znalezione obrazy dla zapytania dyrekcja i nauczyciele, gif