zaj doda

 

 

L.p. Zajęcia pozalekcyjne Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia, godzina
1. Koło z języka polskiego Magdalena Świerczyńska Poniedziałek 
Czwartek 
2. Kółko z języka anfgielskiego Elżbieta Kandefer Piątek 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 

z języka angielskiego

Środa 
3. Zespół wokalno - teatralny Renata Leśniak Wtorek 
SKS Środa 
4. Koło ekonomiczne Lucyna Kandefer  
Koło historyczne Poniedziałek 
5. Kółko z języka angielskiego Lidia Skotnicka Czwartek 
Kółko z języka niemieckiego Wtorek 
6. Szkolne Koło Caritas Marzena Gurgacz Wtorek
7. Zajęcia wtrównawcze z matematyki Lucyna Siemińska Wtorek
Kółko matematyczne Piątek 
8. Koło z fizyki Agnieszka Mezglewska Czwartek 
9.  SKS Maciej Ślączka

Poniedziałek 

Środa 

10. Koło z języka polskiego Elżbieta Gosztyła Poniedziałek 
11. Koło geograficzne Barbara Słaby Wtorek 
Koło informatyczne Środa 
12. Koło chemiczne Katarzyna Juszczyk

Poniedziałek 

Piątek 

13. Koło biologiczne Agnieszka Przybyłowska Piątek 
14. Kółko plastyczne Beata Dębiec Poniedziałek 

 

 

 

 


gmina gim