I semestr  03.09.2018r. - 18.01.2019r.  
     
II semestr  21.01.2019r. - 21.06.2019r  
     
Przerwy świąteczne:    
zimowa 23.12.2018r. - 31.12.2018r.  
wiosenna 18.04.2019r. - 23.04.2019r.  
     
Ferie zimowe  11.02.2019r. - 24.02.2019r.  
     
Egzamin gimnazjalny:    
część humanistyczna 10.04.2019r.  środa
część matematyczno-przyrodnicza 11.04.2019r. czwartek
język obcy nowożytny 12.04.2019r. piątek
     
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:       
   02.11.2018r.  
   2.05.2019r.  

gmina gim