przy Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym (rok 2018/2019)

   

Rada Rodziców 

Przewodniczący : Andrzej Galej-Rodzinka
Zastępca przewodniczącego: Aneta Węgrzyn
Sekretarz: Zyta Zygmunt - Albrycht
Skarbnik: Bogumiła Dymek - Urynowicz
 
Składka na Radę Rodziców 30 zł 
 

 


gmina gim