Terminy spotkań z Rodzicami 

Data Tematyka
30-08-2017 r. Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych, wybory do oddziałowych Rad Rodziców
20-09-2017 r. Przedstawienie informacji związanych z nowym rokiem szkolnym. System oceniania, statut szkoły, informacje związane z działalnością w roku szkolnym 2017/2018, wybory rodziców do Rady Rodziców.
19-10-2017 r.  „Otwarta szkoła” – zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w godz. 16:00 do 17:00.
15-11-2017 r.  „Otwarta szkoła” – zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w godz. 16:00 do 17:00.
14-12-2017 r. Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Przekazanie rodzicom informacji o grożących ocenach niedostatecznych.
23-01-2018 r. Wywiadówka - podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres roku szkolnego 2017/2018.
6-03-2018 r.  „Otwarta szkoła” – zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w godz. 16:00 do 17:00.
11-04-2018 r.

 „Otwarta szkoła” – zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w godz. 16:00 do 17:00.

Dla rodziców uczniów klasy III gimnazjalnej – spotkanie na temat procedury przeprowadzania egzaminu. 

15-05-2018 r. Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Przekazanie rodzicom informacji o grożących rocznych ocenach niedostatecznych.