wywiadowka

 

 

ZEBRANIA z RODZICAMI

Zapraszam rodziców uczniów Szkoły Podstawowej na spotkania z wychowawcami, które odbędą się w środę 12 grudnia 2018 r. o godz. 1630.

Małgorzata Stanisz-Krupa

 

Dziękujemy Rodzicom i Opiekunom, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Wpłynęły do nas 103 ankiety. 72 osoby wypowiedziały się za zakazem używania telefonu komórkowego/smartfona podczas pobytu dziecka w szkole, a 31 respondentów jest przeciwnych takiemu zakazowi.

W związku z tym, że wielu Rodziców wnioskuje o wprowadzenie w szkole zakazu używania telefonów komórkowych/smartfonów w najbliższym czasie podjęte zostaną stosowne decyzje.


gmina gim