333m

W naszej szkole została przeprowadzona zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska OTOZ Animals Krosno. Nasi uczniowie okazali wielkie serce i zaangażowanie, udowodnili, że los bezdomnych zwierząt nie jest im obojętny. Dzięki temu 14 listopada odbyła się prelekcja przeprowadzona przez Panią Sylwię (wolontariusza OTOZ Animals Krosno) i jej psa – Niję, która podbiła serca wszystkich zebranych. Tematem spotkania było im. wyjaśnienie jak funkcjonuje schronisko, nauka szacunku dla mniejszych istot żywych, oraz pokaz sztuczek wytresowanego psa. Jesteśmy pełni podziwu dla ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby bezinteresownie pomagać zwierzętom.
Samorząd uczniowski dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej ilości karmy.


gmina gim