strazak1

23 maja, uczniowie klasy III gimnazjum w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, spotkali się z panią Bernardą Bińkowicz – pracownikiem Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, zajmującym stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Wysłuchali ciekawej prelekcji na temat zagrożeń pożarowych. Dziękujemy za spotkanie.


gmina gim