P1250200

21 lutego 2018 r. w związku z Dniem Języka Ojczystego, Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs związany z naszą mową ojczystą. Odbywał się on podczas przerw lekcyjnych, a zainteresowanie uczniów było ogromne. Szczególną aktywnością wykazali się chłopcy, na 23 uczestników - 15 to chłopcy. Tematyka pytań była zróżnicowana, począwszy od archaizmów po łamańce językowe, kończąc na gramatyce i ortografii.

Konkurs składał się z trzech etapów. Każdy z uczestników w pierwszym etapie odpowiadał na cztery wylosowane pytania. Po zaciętej rywalizacji i udzieleniu odpowiedzi na kolejne siedem pytań półfinalistami zostali: Wiktor Domaradzki, Patryk Banaś, Kamil Lajdanowicz, Tomasz Stępkowicz, Jakub Boczar oraz Iwona Kmiecik. W finale, który całkowicie zdominowała płeć męska, a mianowicie: Jakub Boczar, Kamil Lajdanowicz i Patryk Banaś, uczestnicy losowali kolejne sześć pytań. Przykładowe pytania, z którymi musieli zmierzyć się finaliści to:Jakie są rodzaje okoliczników?, Wymień liczebniki ułamkowe, czy też Podaj imię i nazwisko najsłynniejszego polskiego bajkopisarza, Podaj synonim wyrazu: miłość i Kto jest autorem wiersza będącego inspiracją dla tytułu książki: "Kamienie na szaniec". Nie zabrakło też ciekawych łamańców językowych: „Byli żyli trzej Japoni: Jach, Jachcendrach, Jachcendrachcendroni. Były żyły trzy Japonki: Sipi, Sipidripi, Sipidripilampoponi. Ożenili się: Jach-sipi, Jachcendrach-Sipidripi, Jachcendrachcendroni-Sipidripilampomponi. Jach miał córkę Szach, Jachcendrach miał córkę Szachszarach, Jachcendrachcendroni miał córkę Szachszarachszaroni Fudżi Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?”
Po zaciętej rywalizacji i odrobinie szczęścia w losowaniu pytań, pierwsze miejsce zajął Patryk Banaś, drugie przypadło Jakubowi Boczarowi, a trzecie Kamilowi Lajdanowiczowi. Na zakończenie imprezy Pani Dyrektor Małgorzata Stanisz-Krupa wręczyła zwycięzcom nagrody książkowe i podziękowała organizatorom za zorganizowanie ciekawego konkursu. Główni organizatorzy konkursu to: Zosia Kubit, Natalia Bień, Szymon Urban, a opiekunką grupy była pani Barbara Słaby.

tekst - Zosia Kubit, Natallia Bień, Szymon Urban


gmina gim