W dniu 14 października 2014 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum.

 

Nasze Gimnazjum nosi  imię "Świętego Jana Pawła II".

 

zobacz:  Akt Nadania imienia i  Uchwałę Rady Gminy.

 

 

 

Z tej okazji powstał Hymn Szkoły - kliknij.

Tekst do niego napisała Anna Szczurek z klasy II B, a muzykę skomponował Miłosz Markiewicz.

 

Uroczystość nadania imienia szkole

20 maja 2015r. społeczność Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym obchodziła szczególną uroczystość - nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II.

Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym, którą sprawował biskup Adam Szal. Poświęcił też sztandar szkoły, który towarzyszyć nam będzie w najważniejszych chwilach. W szkole odsłonięto też tablicę pamiątkowąpopiersie patrona. Okoliczności jego wyboru przedstawiła wybranym dyrektor Zespołu Szkół p. Małgorzata Stanisz-Krupa. Częścią artystyczną uroczystości były kawiarniane wspomnienia o życiu i działalności Karola Wojtyły - późniejszego Papieża Jana Pawła II.

W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście: biskup Adam Szal, przedstawiciele Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, władze Gminy Miejsca Piastowego
- wójt Marek Klara, zastępca wójta Pani Stanisława Gawlik, przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara, radni, przedstawiciele biura senator Pani Alicji Zając, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie, Kuratorium Oświaty, siostry Michalitki, Rada Rodziców, dyrektorzy okolicznych szkół, grono pedagogiczne, uczniowie i pracownicy szkoły.

 

Finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

6 maja 2015 w naszej szkole odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Reprezentanci sześciu klas zmierzyli się, tym razem z kolejnymi pytaniami o naszym patronie. Byli to: Wiktoria Guzik (kl. 1A), Paulina Czaja (kl. 1B), Patrycja Warchoł (kl. 2A), Bartek Baran (kl. 2B), Katarzyna Kozioł (kl. 3A) i Grzegorz Farbaniec (kl. 3B).
Z dwudziestoma trudnymi pytaniami najlepiej poradził sobie Grzegorz Farbaniec, który został Mistrzem Wiedzy o Janie Pawle II. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Guzik, a trzecie Paulina Czaja. Wszystkim gratulujemy wiedzy, a oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się na uroczystości nadania imienia szkoły 20 maja 2015 r.

 

I etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

4 maja 2015 w naszej szkole odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Wszyscy uczniowie zmierzyli sie z trzydziestoma pytaniami o życiu naszego Patrona. Poziom pytań był oceniany różnie. Najłatwiejsze okazały się pytania o "Barkę", kremówki, Wadowice czy samochód papamobile.
Trudne były zapytania o daty i podanie wieku Papieża w ważnych etapach jego życia.

Najlepszą wiedzą wykazali się następujący uczniowie:

Klasa 1A: Guzik Wiktoria 20 pkt., Hajduk Michał 19 pkt,. Gurgacz Sabina 18pkt.

Klasa 1B: Czaja Paulina 25 pkt., Gazda Aleksandra 24 pkt., Wilk Dawid 23 pkt.

Klasa 2A: Warchoł Patrycja 26 pkt., Pęcherek Paweł 24 pkt., Lenik Lilinna 22 pkt., i Guzik Nicoletta 22 pkt.

Klasa 2B: Baran Bartek 26 pkt., Rygiel Michał 25 pkt., i Grochowski Szymon 23 pkt.

Klasa 3A: Kozioł Katarzyna 23 pkt., Ekert Joanna 21 pkt., Patlewicz Paulina 20 pkt., Gosztyła Paulina 20 pkt., Kozubek Dominika 20 pkt.

klasa 3B: Farbaniec Grzegorz 23 pkt., Zajdel Ada 21 pkt., Szubra Justyna 21 pkt., Maziarka Mateusz 21 pkt., Jastrzębski Radosław 21 pkt.

 

Wszystkim gratulujemy a zwycięzcy z poszczególnych klas powalczą o tytuł Mistrza Wiedzy o Janie Pawle II w najbliższą środę.

organizatorzy

"Sentencje na każdy dzień życia..."

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do odszukania i zapisania sentancji  Jana Pawła II, które umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce "Nasz Patron". Aktywni uczniowie nagrodzeni zostaną pozytywną uwagą. Prace należy składać w pokoju nauczycielskim do końca listopada.

 

Zdjęcia lub pamiątki z pobytu Jana Pawła II w Miejscu Piastowym

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum imienia Św. Jana Pawła II w Miejscu Piastowym zwraca się z prośbą do osób posiadających zdjęcia lub pamiątki z pobytu Jana Pawła II w Miejscu Piastowym o ich udostępnienie w celu wykonania kopii. Materiały wykorzystane zostaną do przygotowania strony internetowej oraz okolicznościowej wystawy z okazji uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum w Miejscu Piastowym imienia Św. Jana Pawła II. Pamiątki prosimy składać w pokoju nauczycielskim. Organizatorzy zobowiązują się do zwrotu wszystkich powierzonych pamiątek w terminie dwóch tygodni od dnia udostępnienia.

 

II Edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Szukałem Was

Jan Paweł II

zobacz - Regulamin II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Konkurs na tekst Hymnu Szkolnego

 

Regulamin konkursu na tekst Hymnu Szkolnego:

 

  • Zwrócenie uwagi na treści w tekście, które powinny być zawarte (Jan Paweł II – Nasza Szkoła)
  • Tekst powinien zawierać: 
    - zwrotkę co najmniej czterowersową (może być 8-wersowa)
    -refren 4-wersowy, dwa razy powtórzony.

 

Wszystkie przedstawione prace wezmą udział w konkursie a najlepszy tekst posłuży do napisania melodii (zastrzega się niewielkie zmiany w tekście związane z akcentami muzycznymi). Propozycje tekstu zgłaszać do p. Renaty Leśniak do 15 grudnia 2014r.

 

Nasz Patron - Święty Jan Paweł II - Wielki Człowiek, Prawdziwy Patriota

Znany i ceniony na całym świecie Papież - Polak, którego życie i działalność zmieniło dotychczasowe wyobrażenie o zasiadających dotychczas na tronie Stolicy Piotrowej.

Kim był?

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w rodzinie Emilii i Karola Wojtyłów. Bardzo szybko jego życie zostaje wystawione na najcięższe próby. Jak sam pisze:

,, …W wieku dwudziestu lat byłem już pozbawiony wszystkich, których kochałem, a nawet tych, których mogłem kochać -  mam tu na myśli starszą siostrę, która (…) zmarła sześć lat przed moim przyjściem na świat. Nie osiągnąłem jeszcze wieku pierwszej komunii, gdy straciłem matkę; nie było jej dane zaznać radości wielkiego dnia, którego tak bardzo wyczekiwała (…)”.

Wkrótce umiera także jego brat, który był lekarzem, a kilka lat później jego ukochany ojciec. Młody człowiek, którego życie naznaczone było cierpieniem i samotnością, poświęca się nauce na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aktorstwu w krakowskim ,,Teatrze Rapsodycznym”.

W czasie okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie w kamieniołomach zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie. W 1942 roku ostatecznie podejmuje decyzję o wyborze swojej drogi życiowej - wstępuje do prowadzonego w konspiracji krakowskiego Seminarium Duchownego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. Głęboka wiara i powołanie nie wykluczają jego artystycznych i literackich zamiłowań. W tym samym roku, anonimowo ze względu na okupacyjną cenzurę, wydaje drukiem swój pierwszy poemat pod tytułem ,,Pieśń o Bogu Ukrytym”. Później studiuje we Włoszech, gdzie otrzymuje tytuł doktora. Po powrocie do kraju zostaje wikarym w Niegowici, następnie pracuje w parafii św. Floriana na krakowskim Kleparzu.
Od początku swej pracy otacza się młodzieżą, szuka z nią porozumienia nie tylko w kościele, ale także na wycieczkach – pieszych, rowerowych, narciarskich po okolicach Krakowa, w Beskidy, Bieszczady czy w Tatry. Swoich młodych przyjaciół nazywa ,,paczką” lub ,,rodzinką”, oni o księdzu mówią ,,Wujek”. W 1952 roku po raz pierwszy wspólnie przeszli trasę bieszczadzką - od Szymbarku, przez Bartne, do Pustelni Jana z Dukli, przez Iwonicz, Rymanów-Zdrój, Komańczę do Cisnej. 
Zaangażowanie w pracę, talent i wybitna osobowość Karola Wojtyły zostają szybko zauważone i docenione przez zwierzchników, co sprawia, że młody ksiądz awansuje na najwyższe stopnie w hierarchii kościoła. Otrzymuje tytuł biskupa, bierze udział w obradach Soboru Watykańskiego w Rzymie, potem zostaje arcybiskupem i jednym z młodszych wiekiem kardynałów.

16 października 1978 roku świat obiega niezwykła wiadomość. Na Stolicę Piotrową wybrano po raz pierwszy od 455 lat papieża spoza Włoch, ,,człowieka z dalekiego kraju” - Polaka Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II.

Jego pontyfikat jest wyjątkowy. Ten czas cechują liczne pielgrzymki do odległych, często niebezpiecznych miejsc na świecie. Rozmawia z politykami, przywódcami państw - nawet z tymi, którzy nie są wyznania katolickiego. Zależy mu na dbaniu o dobro każdego człowieka, na miłości bliźniego. Apeluje o pokój między religiami i narodami. Powtarzał z uporem: ,, … Dopóki mi głosu starczy, dopóty będę wołał: Pokój w imię Boga”!

Jako pierwszy w historii papież złożył wizytę w synagodze i w meczecie, szczególnie przysłużył się też do obalenia komunizmu w Europie. 13 maja 1981 roku zostaje ciężko ranny w wyniku zamachu przeprowadzonego na Placu św. Piotra, ale dwa lata później spotka się osobiście ze swym niedoszłym zabójcą osadzonym w więzieniu, by mu przebaczyć.

Jan Paweł II zainicjował Spotkania Młodzieży odbywające się w różnych krajach świata, na które przybywają tysiące młodych ludzi. Takie pamiętne spotkanie odbyło się też w Częstochowie w 1991 roku. W jednym z wywiadów papież powiedział: ,,… Jest w młodych ludziach olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości. Ilekroć znajduję się na spotkaniach z młodymi w jakimkolwiek miejscu świata, czekam przede wszystkim na to, co oni zechcą mi powiedzieć o sobie, o swoim społeczeństwie, o swoim Kościele…”. Zawsze znajdował dla nich czas i zawsze chciał ich wysłuchać. Papież jest autorem wielu encyklik, listów apostolskich, rozpraw filozoficznych i utworów poetyckich. Wypadek na Placu św. Piotra w 1981 roku miał zdecydowany wpływ na jego zdrowie w następnych latach. Choroby i niesprawność znosił z cierpliwością, ale pracował ponad siły, dając w ten sposób przykład zwykłym ludziom.

W sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 cały świat obiegła smutna wiadomość: ,, Nasz ukochany Ojciec Święty odszedł do domu Ojca…”. Dla wszystkich była to informacja trudna do przyjęcia, potwierdzająca niewyobrażalną stratę największego autorytetu współczesnych czasów.

Pogrzeb Jana Pawła II zgromadził w Rzymie ok. 5 milionów ludzi. Ci, którzy oczekiwali na Placu św. Piotra, głosili słowa: ,,Santo subito” czyli ,,Święty natychmiast”! Nadzieje te spełniły się już 1 maja 2011 roku, gdy odbyła się beatyfikacja, a 27 kwietnia 2014 roku papież - Polak został ogłoszony świętym.

Dziś społeczność Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym może czuć się dumna z tego, że nosi imię Świętego Jana Pawła II, Papieża, dla którego ważne były wartości ponadczasowe: miłość, prawda, dobro i piękno. Przez całe swe życie otaczał się młodymi ludźmi, wskazując im drogę na przyszłość. Szczególną wagę mają tu słowa:

,,…W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej ,,był”, a nie tylko więcej ,, miał’’ - aby więc poprzez wszystko, co ,,ma”, co ,,posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej ,,być” nie tylko ,,z drugimi”, ale także i ,,dla drugich…”.

Wszystkie cytaty pochodzą z ,,Elementarza Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego”, Wyd. Literackie, Kraków 2011.

Elżbieta Gosztyła

 

 

 

 

 

 


gmina gim