mgr Małgorzata Stanisz-Krupa – dyrektor Szkoły Podstawowej,

nauczyciel matematykimgr Anna Patla - wicedyrektor, pedagog szkolny

 

 

mgr Beata Dębiec - nauczyciel plastyki

mgr Elżbieta Gosztyła – nauczyciel języka polskiego

mgr Marzena Gurgacz – nauczyciel religii

mgr Beata Iwanicka – nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Juszczyk – nauczyciel chemii

mgr Elżbieta Kandefer - nauczyciel języka angielskiego

mgr Lucyna Kandefer – nauczyciel historii, wos, edukacji o bezpieczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

mgr Renata Leśniak – nauczyciel muzyki i wf

mgr Agnieszka Mezglewska – nauczyciel fizyki

mgr Agnieszka Przybyłowska - nauczyciel biologii

ksiądz mgr Marek Serwatka  - nauczyciel religii

mgr Lucyna Siemińska – nauczyciel matematyki

mgr Lidia Skotnicka - nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego.

mgr Barbara Słaby – nauczyciel informatyki, zajęć technicznych i geografii

mgr Bożena Szczepaniak - nauczyciel języka polskiego, historii i wos

mgr Maciej Ślączka - nauczyciel wf

mgr Magdalena Świerczyńska - nauczyciel języka polskiego

 


gmina gim